Powoli mijają czasy, w których wirusy posądza się za przyczynę chorób …

Dziś wirusy to nowa broń informacyjna do globalnych przemian, narzędzie inżynierii społeczno-ekonomicznej. Wystarczyły 3 pokolenia by wprowadzić globalnie idee jakoby wirusy były przyczyną chorób. Wystarczyły 3 pokolenia na wprowadzenie nowej religii, wiary w zagrożenie wirusami. Jakie są konsekwencje tej wiary?

Epidemia 2020 dzięki, której możliwe jest wdrożenie ogromnych przemian społeczno-ekonomicznych.

1. Stwórz problem
2. Wywołaj odpowiednią reakcję
3. Daj rozwiązanie
(którego normalnie nikt by nie uznał)
/David Icke/

Kto jeszcze tego nie zdążył pojąć NMG i przygotować się duchowo na ten czas może mieć kłopoty zdrowotne wywołane nieuświadomionym lękiem o życie (rak płuc, zapalenie płuc), lekiem o terytorium („boję się o swoje posiadanie”, co prowadzi do raka oskrzeli, a w fazie naprawczej do zapalenia oskrzeli), przeżyciem separacji (np. problemy skórne, rak przewodów piersiowych), izolacji (np. nerki), obniżenia wartości (rak kości, białaczka, rak węzłów chłonnych), złość o rewir (przewody żółciowe) itd.

Wirusy według Medycyny Germańskiej

Kłamstwo Pasteura
Carolin Markolin podsumowuje w wykładzie Wirusmania:
„…Teoria mówiąca o tym, że mikroby powodują choroby, jest jedną z najbardziej chronionych doktryn współczesnej medycyny.
Teoria, że choroby zakaźne są spowodowane patogenicznymi mikrobami była sformułowana w XIX w. przez Ludwika Pasteura (1822–1895). Twierdził, że odkrył, iż bakterie z powietrza, jak je nazwał, atakują ciało gospodarza powodując chorobę zakaźną. Teoria Pasteura jest znana jako Teoria Zarazka
, ale Antoine Bechamp (1816–1908), który był współczesny Pasteurowi, poczynił zupełnie inne odkrycie i nie zgadzał się z teorią Pasteura.
Według Bechampa mikroby nie atakują organizmu, ale są częścią „wewnętrznego środowiska” naszego organizmu więc mikroby żyją w harmonii z naszym organizmem i wspierają procesy metaboliczne organizmu. Sugerował, że mikroby stają się chorobotwórcze tylko wtedy, kiedy organizm jest w nierównowadze. Powiedział „mikroby są niczym – podłoże jest wszystkim”
Po nim to samo sugerował Claude Bernard.
W XX w. Gunter Enderlein – niemiecki bakteriolog, odkrył w próbkach krwi drobne mikroorganizmy, które nazwał protitami. Odkrył i zaobserwował, że mikroorganizmy te przybierały różne kształty i rozmiary, kiedy całe wewnętrzne środowisko organizmu się zmieniało. Teoria Enderleina znana jest pod nazwą PLEOMORFIZM. Enderlein twierdził, że te mikroorganizmy są faktycznie niezbędne do przywrócenia równowagi organizmu. To tez teoria oparta na teorii Bechampa.
W 1995 r. Prof. Gerald Geison, który był wówczas profesorem na Uniwersytecie w Princeton opublikował książkę „Prywatna nauka Ludwika Pasteura”. Opierając się na notatkach laboratoryjnych Pasteura, G. Geison odkrył, że Pasteur w rzeczywistości publikował spreparowane dane. Ujawnił światu, że Pasteur popełnił naukowe oszustwo. Nie był pierwszym, który to ujawnił. W 1923 r. Ethel Hume pisze o tym w książce „Pasteur obnażony”, w 1940 r. R.B. Pearson opublikował książkę „Pasteur – plagiator czy szarlatan”
.

Pomimo jasno postawionych faktów, że teoria Pasteura jest błędna, konwencjonalna medycyna ciągle promuje fałszywą teorię, a wraz z masowym wzrostem produkcji lekarstw antybakteryjnych i szczepionek koncerny farmaceutyczne zarabiają miliardy dolarów na rok, bazując na naukowym oszustwie i to wszystko we współpracy z FDA, z ONZ, z WHO i w zasadzie z rządami na całym świecie i z mediami.

Dr Ryke Geerd Hamer
„…Praca badawcza dra Hamera przez ostatnie ponad 30 lat pokazuje nam zupełnie nowe rozumienie natury chorób zakaźnych. Odkrył przyczynę chorób a zwłaszcza chorób zakaźnych, biorąc pod uwagę naszą psychikę, nasze emocje a zwłaszcza, biorąc pod uwagę nasz mózg, który dr Hamer zidentyfikował jako pośrednika pomiędzy psychiką a ciałem. W ścisłym związku z embriologią i naszą wiedzą o rozwoju organizmu ludzkiego dr Hamer poczynił wielkie przełomowe odkrycie: że mikroby nie powodują chorób, natomiast pełnią rolę wspierającą w procesie zdrowienia z chorób, włączając w to zdrowienie raka.

5 Praw Natury
Dr Hamer odkrył 5 Praw Natury i te prawa wyjaśniają przyczynę i naturalną fazę zdrowienia tego, co zwykle nazywamy chorobami. Prawem natury jest np. to, że każda istota ludzka zaczyna się po zapłodnieniu jajeczka i po pierwszym podziale komórek po zapłodnieniu. Właściwością praw natury (przyrody) jest to, że są zawsze zobowiązujące, nie ma w nich wyjątków, są powtarzalne dla każdej osoby ..i obowiązują w każdym bez wyjątku przypadku.

1 Prawo Natury mówi, że każda choroba ma początek w szoku konfliktowym, który zaskakuje osobnika ( emocjonalnie nieoczekiwane zdarzenie, którego nie mogliśmy przewidzieć)
System Nowej Medycyny opiera się na 3 płaszczyznach:
– psychiki (która kontroluje mózg),
– mózgu (który kontroluje wszystkie procesy w naszym ciele poprzez aktywację tzw. ognisk Hamera)
– narządów ciała (które zwiększają lub zmniejszają funkcję biologiczną by rozwiązać traumę emocjonalną osoby. Ta zmiana nazywana jest dziś chorobą).
”…
Każda choroba jest związana z konkretnym obszarem w mózgu skąd program jest kontrolowany, np. konflikt strachu przed śmiercią zawsze uderza w pniu mózgu, w miejscu które kontroluje nasze płuca”.

Dr Hamer przekazał nam precyzyjne powiązanie organów z częściami mózgu w Tablicach
„Scientific Chart of Germanic New Medicine”.


źródło obrazu: https://amici-di-dirk.com/wp-content/uploads/2015/11/Scientific-Chart-Germanic-New-Medicine.jpg

2 Prawo Natury mówi, że każda choroba przebiega w 2 fazach, pod warunkiem, że nastąpiło rozwiązanie konfliktu emocjonalnego.
Dopiero po rozwiązaniu konfliktu przechodzimy w tak zwaną fazę zdrowienia, fazę objawów (zmęczenie, kaszel, gorączka, zapalenie, wysięk). Najczęściej w tej 2 fazie dochodzi do rozkładu tkanki rakowej chyba, że dotyczy to tkanki ektodermalnej – wtedy trwa odbudowywanie tkanki która w fazie aktywnej była w zaniku. Najczęściej to zachowanie jakim jest namnażanie komórek jest nazywane choroba wirusową, infekcją np.rak złośliwym szyjki macicy ponoć jest spowodowany tzw. wirusem HPV”.
TYLKO na tkankach sterowanych przez tzw. Stary Mózg, na który składają się pień mózgu i móżdżek w fazie aktywnego konfliktu odbywa się namnażanie tkanki a w fazie naprawczej guz jest likwidowany za pomocą bakterii gruźlicy i grzybów, które są właśnie wyspecjalizowane żeby to robić.


3 Prawo Natury – Ontogeniczny system wszystkich chorób.
Embriologia i nasza znajomość procesu ewolucji człowieka jest fundamentem medycyny. Embriologia jest fundamentem 5 Praw Natury.
„…Ontogeneza – odnosi się do rozwoju płodu podczas stadiów embrionalnych. W trakcie rozwoju embrionu z endodermy, mezodermy i ektodermy rozwijają się określone części mózgu, które sterują grupą konkretnych organów z zachowaniem reguł występowania mikrobów i przebiegu fazy choroby

4 Prawo Natury. Ontogenicznie uwarunkowany system mikrobów.
Zadaniem i pracą mikrobów jest wspierać tkanki i narządy i utrzymywać je w zdrowym stanie. Kiedy konflikt zostanie rozwiązany mikroby rozpoczynają swoją prace nad rozkładem guza (grzyby, prątki, mykobakterie) lub odbudową tkanki (tzw. wirusy jeśli istnieją). Zachowują się zgodnie z logiką ewolucji.

5 Prawo Natury. Każda „choroba” jest częścią Sensownego Biologicznego Specjalnego programu natury.


Czy wirusy w ogóle istnieją?

Dr Caroline Markolin (studentka dra Hamera, zaangażowana w udostępnianie tłumaczeń na język angielski odkryć dr. Hamera) podaje:
„…Podstawowe główne kryterium udowodnienia WIRUSA to: wyizolować go z komórki gospodarza.

W wirusologii uzasadnione jest mówienie o wirusie tylko gdy jego DNA zostało zidentyfikowane
W przypadku HIV np. tak się nie stało. Fotografie nie pokazują wirusa ale cząsteczki normalnych komórek.
Dr. Lanka „Nie wyizolowano ani jednej cząstki HIV, która byłaby wolna od zanieczyszczeń, ani nie dowiedziono nigdy, że istnieje kompletny fragment RNA (czy transkrybowane DNA) wirusa HIV”.
Dr Lanka nie był pierwszy, który ujawnił, że HIV nie został wyizolowany i nie ma dowodów na jego istnienie.


www.virusmyth.com
Ta strona zawiera 1500 stron z ponad 1000 artykułów napisanych przez naukowców, którzy odkryli tę sama prawdę.

A oto 2 cytaty z tej witryny:
1)”Do dziś nie ma ani jednego naukowego przekonującego dowodu na istnienie HIV.
Ani jeden taki retrowirus nie został wyizolowany i oczyszczony za pomocą metod klasycznej wirusologii” – Dr Heinz Ludwig Sanger – dr emerytowany profesor biologii molekularnej i wirusologii na wydziale biochemii w instytucie Maxa Planka w Monachium.
2)”Jeśli istnieją dowody na to, że HIV wywołuje Aids to powinny też istnieć naukowe dokumenty, które pojedynczo lub zbiorowo potwierdzają ten fakt. Jednak nie ma takiego dokumentu” – Dr Kary Mullis, biochemik, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1993
.

Po tym jak Dr Lanka obnażył oszustwa dotyczące HIV został odtrącony przez środowisko akademickie miał jednak pełne sale wykładowe podczas swych prezentacji dotyczących oszustwa HIV, a potem zachęcił społeczeństwo by zapytało władzę. Napisano więc tysiące listów do lokalnych i federalnych polityków, do ośrodków zdrowia i klinik uniwersytetów i do renomowanych instytutów jak Instytut Roberta Kocha w Niemczech. Jednak nikt nie mógł dostarczyć i pokazać dowodu ani zdjęcia wyizolowanego wirusa HIV.
Dr Lanka poszedł do sądu i 15 stycznia 2001 r. Sędzia Sądu Rejonowego w Dortmundzie w Niemczech publicznie ogłosił cytuję: „Dr Ulrich Marcus, rzecznik prasowy Instytutu Roberta Kocha poinformował mnie, że wirus HIV nie może zostać wyizolowany”. Ten cytat pochodzi z książki dra Lanki, której tytuł w tłumaczeniu brzmi: „Szczepienia ludobójstwo w trzecim tysiącleciu”. Niestety książka nie jest dostępna w j. angielskim i polskim. Opublikowana w 2001 w języku niemieckim.


Jak na ironię, to właśnie Robert Koch w XIX wieku przedstawił kryteria naukowe dotyczące tego, kiedy mikrob może być uznany za przyczynę choroby. Zgodnie z postulatami Kocha, mikroorganizm, który jest przyczyną choroby:

 • musi być obecny u wszystkich osób mających daną chorobę
 • musi być wyizolowany w czystej kulturze od osoby chorej
 • musi być zdolny do wywołania tej samej choroby

Oświadczenie sędziego (styczeń 2001 District Court of Dourtmound, Germany), że HIV nie może być wyizolowany obnażyło nieprawdziwość wcześniejszych twierdzeń Instytutu Kocha, że wirus HIV został wyizolowany i przedstawiony na zdjęciu zamieszczonym w publikacjach Roberta Gallo – człowieka, który rzekomo odkrył wirusa
„6 marca 2009 ukazała się wiadomość oficjalna opublikowana w Natural News pdt: Scientists Allage Fraud in 1984 HIV/Aids Papers”.

Według autorów listu pojawiło się teraz wiele dowodów, że badania nie tylko były źle przeprowadzone, ale ich wyniki zostały sfałszowane.
„Gallo dokonał w ostatniej chwili poprawek w swojej pracy i w jej wynikach”
List od 37 ekspertów zawiera list od samego Gallo, który w liście do innego naukowca przyznaje: że HIV nie mógł zostać wyizolowany z próbek ludzkich oraz list eksperta od mikroskopów elektronowych mówiący, że próbki Gallo z 1984 nie zawierały wirusa HIV.
Oficjalnie mówi się:

 • ponad 20mln ludzi zmarło na Aids
 • miliony ludzi zostały poddanych leczeniu silnie trującymi lekami w tym AZT, który jest niezwykle toxynym chemioterapeutykiem,
 • Miliony ludzi są utwierdzone w przekonaniu, że Aids jest śmiertelna chorobą wywoływaną przez śmiercionośnego wirusa i jak się okazuje wirusa, który nie istnieje.

Aids okiem Nowej Medycyny Germańskiej dra Hamera:
1. Aids to kombinacja objawów (które istniały już a długo przed odkryciem Aids).
2. Większość objawów jest spowodowana szokiem wywołanym diagnozą i konfliktami wywołanymi strachem przed chorobą.
3. Typowe objawy, które pojawiają się w wyniku szoku spowodowanego diagnozą HIV/Aids:

 • przeżycie strachu przed śmiercią, który powoduje raka płuc a w następstwie gruźlicę płuc w fazie naprawczej,
 • przeżycie strachu z przerażeniem i strachu o rewir, który w zdrowieniu powoduje zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc,
 • przeżycie konfliktu uciekiniera może spowodować raka nerki,
 • przeżycie konfliktów rozłąki (wysypki skórne),
 • przeżycie utraty własnej wartości ( rak kości, białaczka),
 • przeżycie konfliktu ataku (mięsak Kaposiego).

Stefan Lanka jest dalej czynnym aktywistą. W roku 2000 założył forum o nazwie „klein-kliein aktion” (akcja małych kroków). Po tym jak odkrył oszustwo związane z wirusem zadał sobie pytanie czy twierdzenie, że odra, różyczka, świnka, zapalenie wątroby, grypa itd. są również spowodowane przez wirusy, jest także kłamstwem. Ponownie zaczął przeglądać literaturę naukową i powtórzyło się to samo. Nie było ani jednego dokumentu, który udowodnił by lub pokazał dowód istnienie tych wirusów. Zastosował te samą strategię. Tym razem zostało napisanych tysiące listów w 2000 r., w szczególności przez matki, które obawiały się szczepienia swoich dzieci by przedstawić im dowody na istnienie wirusów, „które powodują choroby dlatego jesteśmy na nie uodporniani szczepionkami”. I historia się powtórzyła. Nie było żadnych dowodów na istnienie wirusa odry, zapalenia wątroby, w ogóle żadnych dowodów na istnienie wirusów. Oznacza to, że dzieci są szczepione przeciwko urojonym wirusom, a dziecko do wieku 5 lat otrzymuje ponad 20 szczepień.

W 2006 Torsen Engelbrecht i Claus Kohnlein opublikowali książkę „Wirus mania”. Książka jest dostępna od 2007. W tej książce autorzy wskazują, że naukowo brzmiące dowody na istnienie wirusów, które rzekomo powodują ptasią grypę, raka szyjki macicy, SARS,BSE<WZW<AIDS czy polio nigdy nie zostały dostarczone.

Cytat: ”Podobnie jak w przypadku HIV, izolacja jednego z tych wirusów w oczyszczonej formie z jego całym materiałem genetycznym, kapsydem a następnie zobrazowanie go przy użyciu mikroskopu elektronowego nigdy nie miało miejsca”.
Więc spójrzmy na kilka tych wizerunków wirusów, które krążą w internecie i w czasopismach medycznych. Większość tych zdjęć wygląda jak praca artystyczna niż zdjęcia sugerowanego wirusa. Ponadto z mikroskopu elektronowego pojawiają się zwykle jako szarawe lub czarno-białe, brązowe. Musimy sobie zadać pytanie czy to są faktycznie zdjęcia wirusów.
Odpowiedź dr. Lanki: „Zdjęcia rzekomych wirusów nie prezentują wyizolowanego wirusa, ale komórki lub części komórek”.
Autorzy „Wirus mani” piszą: „Rzekome wirusy, w rzeczywistości są mikrocząsteczkami, produkowanymi przez same komórki naszego ciała”.
Dr. Lanka: „Zdjęcie z wirusowym zapaleniem wątroby typu B nie przedstawia wyizolowanych struktur ale aglutynaty. Jest to termin naukowy na określenie białek krwi, które są ze sobą zbite w grupy, co jest typowe dla koagulacji. Zazwyczaj te okrągłe, krystaliczne struktury zależą od stanu próbki krwi.
Engelbrecht/ Kohnlein: „Oczywiście nikt jeszcze nie zdołał wykryć odpowiedniej struktury wirusa w surowicy w krwi pacjenta z tzw. wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Podobnie jak w przypadku HIV, oczyszczenie wirusa, niezbędne do jego jednoznacznej identyfikacji, nie miało miejsca”.

Dr Hamer o wirusowym zapaleniu wątroby:

 • Jeżeli potrzeba mniej tkanki, aby ułatwić rozwiązanie konfliktu, to ciało zareaguje sensownym zanikiem tkanki. Funkcja przewodów żółciowych – dostarczać żółć produkowaną w wątrobie do jelita gdzie wspomaga trawienie

Konflikt, który wiąże się z nabłonkiem przewodów żółciowych: „Złość o rewir”(złość o moje posiadanie”. Podczas fazy aktywnej ubytek tkanki (Faza aktywna tzn. jesteśmy nakręceni z powodu jakiegoś problemu, myślimy o sprawie).
Sens biologiczny zmiany to poszerzenie przewodów żółciowych tak, żeby zwiększyć przepływ żółci, co zwiększa trawienie i co daje osobnikowi więcej energii potrzebnej do rozwiązania konfliktu rewirowego. To sensowny ubytek tkanki by zwiększyć energię w celu zdobycia lepszej pozycji do poradzenia sobie z konfliktem.
W fazie zdrowienia ten ubytek tkanki będzie uzupełniany, wypełniany komórkami poprzez ich namnażanie, z obrzękiem powodującym powiększenie wątroby, stan zapalny. Jeśli drogi żółciowe są niedrożne ze względu na ich obrzęk, nazywane jest to wtedy żółtaczką. Jeśli mamy długą i intensywną fazę zdrowienia to może dojść do stanu zapalnego w przewodach żółciowych stan zapalny w przewodach żółciowych i to nazywane jest wirusowym zapaleniem wątroby. Zatem wirusowe zapalenie wątroby praktycznie oznacza zapalenie wątroby i to wszystko.

Intensywność objawów zdrowienia zależy od intensywności i czasu trwania fazy aktywnej.

Medycyna twierdzi, chociaż istnieje poważny brak wirusa zapalenia wątroby, że zapalenie wątroby jest spowodowane wirusem zapalenia wątroby typu A, B, C, D…Z i naciska na wzięcie szczepionki przeciw WZW.

System odpornościowy
Medycyna konwencjonalna postrzega system odpornościowy jako system obronny przed drobnoustrojami które atakują nasz organizm lub przed komórkami nowotworowymi, które przebywają już w naszym ciele. W rzeczywistości medycyna uważa, że słaby system odpornościowy jest przyczyną większości chorób. Konwencjonalna medycyna postrzega nasze ciało jako pole bitwy, strefę wojny gdzie przeciwciała i krwinki białe stanowią armię komórek zabójców, gotowych do ataku na wroga. Fantazje współczesnej medycyny nie mają granic. Teoria autoimmunologicznych implikuje lub sugeruje, że nasz organizm naprawdę atakuje własne komórki, obraca się przeciwko sobie i zabija swoje własne tkanki. Co za myśl, jakie smutne wyjaśnienie medyczne, oparte na przekonaniu, że natura jest wroga i nieprzyjazna.
Dr. Hamer obnaża to nastawienie jako przestarzałe poglądy przestarzałej medycyny. Bo jeśli poznamy i zrozumiemy, że rak nie jest chorobą, tylko sensownym procesem biologicznym a bakterie nie powodują chorób lecz odgrywają rolę wspierające w fazie zdrowienia chorób wtedy cała koncepcja systemu odpornościowego rozpada się. Nowa Medycyna Germańska – 5 praw natury wyraźnie pokazuje, ze teoria systemu odpornościowego jest zbudowana na fałszywym założeniu.
System odpornościowy nie istnieje. A to co istnieje jest doskonałym systemem biologicznym stworzonym by pomóc nam w momencie zdrowienia. System wsparcia zawiera przeciwciała, zawiera krwinki białe i wiele innych procesów chemicznych
Dlatego zdrowe odżywianie się, dużo ruchu, wystarczająco dużo snu, nie stresowanie się jest oczywiście ważne szczególnie gdy jesteśmy w fazie zdrowienia. Korzyścią prowadzenia zdrowego stylu życia jest przede wszystkim to, że jesteśmy mniej wrażliwi lub podatni na szok konfliktowy.
Ale prawda jest taka, że najzdrowsza dieta i najlepsze suplementy nie mogą wzmocnić systemu odpornościowego bo nie ma czegoś takiego. Szczepienia również opierają się na koncepcji systemu odpornościowego lub słabego systemu odpornościowego. Jeśli nie ma systemu odpornościowego to cała idea szczepień również traci sens. Producenci szczepionek twierdzą, ze szczepionka zawiera osłabione lub atenuowane lub martwe wirusy, które stymulują system odpornościowy a tym samym zapobiegają chorobom przeciwko którym osoba została zaszczepiona. Warto więc zadać pytanie czy istnieją atenuowane lub martwe wirusy w szczepionkach?

Fragment wywiadu z dr Lanka w 2005 na temat ptasiej grypy:
dziennikarz zapytał „Pokazano, że wirus H5N1 może być hodowany w jajkach. Czy tak?”
Dr. Lanka odpowiedział: „Ekstrakty, które są rzekomo zakażone wirusem, są wstrzykiwane przez skorupkę jajka do embrionu. W zależności od wstrzykniętej ilości i od miejsca, w które embriona trafi rzekomo zainfekowany ekstrakt, embrion umrze prędzej czy później. Umarłby tak samo gdyby ekstrakty te były wcześniej wysterylizowane. Śmierć zarodka jest następnie prezentowana jako dowód istnienia danego wirusa. Rozmaite szczepionki produkowane są z zarodków kurzych zabitych w ten sposób…”.


Czy wirusy są przedmiotem inżynierii genetycznej?
”…Dostaję codziennie e-maile o broni biologicznej, o wirusach produkowanych w laboratoriach i tym podobnych rzeczach. Musimy być ostrożni i mieć naukowy wgląd w to co się dzieje. Nie możemy bać się tych wszystkich rzeczy, będących wynikiem paniki H1N1, która jest zresztą mistyfikacją. Czy mogą być modyfikowane?


Wirus grypy?
Nigdy nie został wyselekcjonowany. Materiał genetyczny wirusa grypy również nigdy nie został wyizolowany. Wszystko co zostało zrobione to powielanie materiału genetycznego za pomocą biochemicznej metody powielania (reakcja łańcuchowa polimerazy – PCR). Dzięki tej metodzie możliwe jest również dowolne powielanie nowych, nigdy wcześniej nie istniejących, krótkich kawałków materiału genetycznego. Jest to sztucznie wytwarzany materiał genetyczny, który jest przedstawiany jako wirus…To wszystko co się dzieje, ale cały świat wierzy, że można zrekonstruować wirusy w laboratoriach.


Jak laik może to sprawdzić?
Zapytaj w jakiej publikacji można znaleźć zdjęcie wykonane mikroskopem elektronowym tego niby zrekonstruowanego wirusa. Nie ma takiej publikacji. Ponieważ wirusy, wszystkie wirusy, które rzekomo powodują infekcje wirusowe nie mogą być wyizolowane i dlatego nie mogą być naukowo udowodnione. Nauki medyczne używają raczej nienaukowych metod próbując „udowodnić” ich istnienie.

Metody wnioskowania zakażenia wirusem:
Metodą taką jest wnioskowanie obecności wirusa ze wzrostu przeciwciał, a co za tym idzie – choroby zakaźnej. Metoda ta jest nazywana dowodem pośrednim. Ale jak w książce „Wirus mania” dobrze to ujmują: Testy na badanie przeciwciał udowadniają tylko istnienie przeciwciał a nie samego wirusa lub jego cząsteczki, na które testy te reagują. Jest tu jeszcze jedna bardzo niepokojąca sprzeczność. Zazwyczaj tego wszystkiego wszyscy uczyliśmy się w szkole podstawowej – wzrost przeciwciał jest oznaką silnego systemu odpornościowego.

Ale nie jeśli chodzi o Aids 😉
Jeśli chodzi o Aids wzrost przeciwciał jest oznaka niedoboru odporności spowodowanego ludzkim wirusem upośledzenia odporności HIV ;-)..”

Czy przypadkiem nie wnioskujemy obecności Koronawirusa z tego jak zachowuje się białko w fazie naprawczej?


Czym są przeciwciała?
Przeciwciała są białkami – wg medycyny konwencjonalnej – przeciwciała produkowane są przez system odpornościowy. A jeśli system odpornościowy nie istnieje to czym są przeciwciała? Jeśli zastąpimy zwrot system odpornościowy zwrotem system wspomagający to już nic nie powinno nas dziwić.
Lanka: „Przeciwciała są w rzeczywistości rozpuszczalnymi białkami krwi, które odgrywają kluczową rolę w gojeniu ran. W próbówce zawierającej odpowiednie stężenie kwasów i zasad, minerałów i rozpuszczalników, te białka krwi, zwane globulinami, zwiążą się w dowolny sposób z innymi białkami. W ten sposób można przetestować każdą próbkę pobraną od zwierzęcia lub człowieka, dowolnie pozytywnie lub negatywnie.
Przeciwciała odgrywają kluczową rolę w gojeniu ran. Ponieważ to wyjaśnia, dlaczego poziom przeciwciał rośnie w każdej fazie zdrowienia. Czy to zdrowienie nosa, czy przeziębienie, czy zapalenie oskrzeli, czy wysypka, czy rak w procesie zdrowienia. Podczas każdej fazy zdrowienia poziom przeciwciał rośnie.
Opierając się na Germańskiej Nowej Medycynie i zrozumieniu, że nie ma chorób ale tylko sensowne biologiczne procesy wówczas samo określenie przeciwciał staje się bez sensu, bo nie ma już ciał do walki przeciwko czemuś.
Kolejna kwestia: Przeciwciała odgrywają kluczowa rolę w gojeniu ran. Oznacza to również, że poziom przeciwciał rośnie w odpowiedzi na uszkodzenia komórek spowodowane na przykład przez szkodliwe składniki szczepionek. (Poznaj listę toksyn i substancji chemicznych obecnych w szczepionkach np. aluminium, rtęć, formaldehyd – silnie toksyczny). Medycyna interpretuje wzrost przeciwciał jako odpowiedź immunologiczną na wirusa, przeciwko któremu osoba jest zaszczepiona. I to są oczywiście błędne i fałszywe wnioski. Ponieważ poziom przeciwciał nie rośnie w wyniku reakcji odpornościowej – bo nie ma systemu odpornościowego do reagowania. Jednak poziom przeciwciał rośnie jako wskazanie, że organizm próbuje naprawiać uszkodzenia komórek spowodowane przez chemikalia w szczepionce. Tak więc realnym zagrożeniem dla naszego zdrowia jest trucizna w szczepionce a nie wirusy, które nie istnieją.
Jeżeli te chemikalia, te toksyny dostaną się do mózgu może to spowodować poważne uszkodzenie nerwów i objawy neurologiczne jak paraliż, napady padaczkowe, objawy autyzmu. Jednak aby lepiej zrozumieć dlaczego toksyna dostała się do mózgu musimy poznać funkcję bariery krew-mózg a szczepienia:
Bariera krew-mózg jest selektywnym filtrem, który zapobiega szkodliwym substancjom w dostaniu się do mózgu. Tylko woda, cukier i substancje rozpuszczalne w tłuszczach mogą przechodzić przez tę barierę. Ale producenci szczepionek używają rozpuszczalników (solwentów) jako nośników. Właśnie te rozpuszczalniki, dosłownie niosą toksyny i toksyczne związki chemiczne do mózgu.

Objawy neurologiczne mogą być również spowodowane przez szok konfliktowy, przez traumatyczne doświadczenie i emocjonalne cierpienie spowodowane przez samo szczepienie przeżywany konflikt może brzmieć następująco: nie mogę uciec, czuję się związany, przytrzymany. Co powoduje paraliż, zespół Guillaina Barre, stwardnienie rozsiane, napady padaczkowe. Można przeżyć szczepienie jako konflikt ataku, złości o rewir, konflikt strachu z obrzydzeniem powodujący cukrzycę lub hipoglikemię.
Czy szczepienia są nam potrzebne?

Nie, bo:

 • zawierają toksyczne składniki
 • obecność wirusa w organizmie człowieka nigdy nie została udowodniona naukowo
 • według czwartego Prawa natury mikroby nie powodują chorób ale pełnią rolę wspierającą podczas zdrowienia a nasza psychika jest miejscem gdzie choroby powstają. Więc nasza psychika powinna być miejscem, gdzie leczenie chorób się zaczyna”.

O tzw. Koronawirusie:
Dla wytrawnych badaczy Nowej Medycyny pragnę przypomnieć:
Konflikt związany z błoną śluzową oskrzeli to konflikt „Strachu o rewir” (obawa o miejsce pracy, dom, to co moje) lub konflikt „strach z przerażeniem”.
W fazie aktywnej konfliktu nastąpi ubytek tkanki by poszerzyć oskrzela, by więcej tlenu mogło dostać się do wewnątrz, by uporać się z walką o terytorium, ze strachem, by wciągnąć więcej tlenu.
W fazie naprawczej po rozwiązaniu konfliktu ubytek będzie wypełniany poprzez namnażanie komórek w obecności obrzęku oskrzeli. Zwykle obrzęk powoduje skurcze, a co za tym idzie kaszel bolesny, stan zapalny czyli zapalenie oskrzeli aż do ciężkiego zapalenia płuc i wysokiej gorączki.
Od intensywności przeżycia zależy przebieg fazy zdrowienia zapalenie płuc wraz ze zbieraniem się wody w płucach może powodować śmierć jak przy słynnej grypie Hiszpance. Poważne komplikacje mogą wystąpić jak w każdej tzw. grypie.

Niemiecki Dr. Wodarg mówi wprost – nie istnieje żadna pandemia Koronawirusa! Żąda on komisji śledczej w parlamencie Niemiec z powodu pozbawienia ludności wolności i drastycznego naruszania praw człowieka …i radzi mądrym prawnikom zająć się poważnie tym skandalem. Jest pulmonologiem, internistą, specjalistą w zakresie higieny i medycyny środowiskowej oraz zdrowia publicznego, był wiele lat posłem SPD, przewodniczącym Komisji Zdrowia w Radzie Europy.

Czy choroby są zaraźliwe?
– „…wdł. NMG NIE! Mikroby są aktywne tylko podczas fazy zdrowienia.  Jeśli więc 2 lub więcej osób ma ten sam rodzaj objawów to wskazuje, że ci ludzie są w fazie zdrowienia tego samego rodzaju konfliktu…”.

Jak żyć w czasach „zarazy”?
Wiedza, prawda nas wyzwoli a miłość uzdrowi.
Nie lękaj się mimo, że to początek wielkich zmian… niebawem może upaść wszystko na czym oparłeś swoją tożsamość. Wszystko to jest właściwe i dla naszego dobra, wszystko co się dzieje nam służy.
Przygotowuj się duchowo by nie wpaść w zbyt długi i silny konflikt emocjonalny, co by się nie działo zachowaj Boską miłość w sercu. Podnieś się na poziom miłosierdzia. Wypuść z rąk wszystko czego się trzymasz i pozwól oczyścić swoją czakrę KORONY. Bądź już nowym człowiekiem, żyj tak jak żyje człowiek Nowej Ziemi i pomagaj tym, którzy nie nadążają za tempem ewolucji duchowej.

DRODZY PRZYJACIELE I OBYWATELE
W związku z wyjątkową sytuacją panującą w kraju i na świecie, która dla coraz większej ilości osób zaczyna być niezrozumiała, mętna, przesadna a nawet zagrażająca naszemu bezpieczeństwu zachęcamy do wzięcia udziału w akcji masowego pisania listów z prośbą o wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości. W tym celu przygotowaliśmy tekst, który ma wyjaśnić skąd biorą się owe wątpliwości i uzasadnić prośbę o wzięcie udziału w akcji. Prosimy o uważne przeczytanie tego tekstu a następnie wysłanie listu którego treść można pobrać z pliku poniżej na adres Ministra Zdrowia: kancelaria@mz.gov.pl Prosimy o przesyłanie wszystkich otrzymanych odpowiedzi na to forum. Wszyscy mamy teraz więcej czasu. Spróbujmy go wykorzystać dla wspólnego dobra. Dla dobra naszego i kolejnych pokoleń. Niech ten „WIRUS” się rozprzestrzenia. Prześlij go gdzie się da.

POBIERZ TREŚĆ ARTYKUŁU

POBIERZ WNIOSEK

******************************************************************

MINISTERSTWO ZDROWIA odpowiedziało nam w sprawie Koronawirusa:
– zdjęcie wirusa nie jest informacją publiczna.
PRZECZYTAJ PEŁNĄ ODPOWIERDŹ MZ

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi jest to odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apel w nawiązaniu powyższego artykułu.


Dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi jest to odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apel w nawiązaniu powyższego artykułu.